Utbildning i Hawaiiansk massage

Den hawaiianska massagen påverkar nervsystemet och den biokemiska processen i kroppen. Oxytocin, vårt relax-hormon, höjs till det maximala och därigenom sänker man stressnivån. En rytmisk massage som är avsedd att vara såväl en behandling som en upplevelse. Genom att kombinera valda element ur den japanska shiatsun, kinesisk akupressur och den svenska klassiska massagen uppstår denna icke bedömande massageform som berör både kropp och själ.

Syftet med utbildning är att ni ska kunna vidarebefordra kunskapen om empati och etik genom praktiserande av massagen.
Grundläggande principer som tillit, närvaro och medvetenhet är viktiga besåndsdelar i utövandet.

Kursen består av sex dagar, vanligen måndag-onsdag 9-18, fördelat på två olika veckor.
Vi kommer överens om passande datum.

Kursmaterial och diplom ingår.

ALOHA!


Inspirations träffar

"Don't worry - be happy!"

Våga vara den du är --- för det är det enda du kan vara.

Metoder och tekniker där jag på ett lättsamt och funktionellt sätt upplyser och praktiserar:
Vem är jag?
Vad vill jag?
Vart ska jag?

"Att Vara eller Inte Vara?"


Yoga

Jag håller yoga kurser som kan skräddarsys efter behov.


Utbildningsansvarig för samtliga kurser: Ing-Marie Alm
070-65 222 88
inkans@telia.com